Zdravé myšlení

Víra je vidět v pokoji šířícím se tělem

Osobnosti Bible: Lukáš

Pečlivý, věrný a odvážný historik Lukáš

Osobnosti Bible: Petr

Petr vyčnívá a je ho všude plno.

Chci být vidět

Představa Boha, který se dívá.

1) Trůn, bohatství a zeď

Biblická kniha Ester rezonuje s řadou aktuálních témat. 

Zachránce světa

Skrze Jákobovu rodinu přijmou požehnání mnozí lidé

Smířená rodina okolo stolu

Josef zásoboval svého otce, bratry a celý dům potravou.

Odpuštění sblížením

Setkání Josefa a Jákoba je vřelé, radostné a dojemné

Mohu odpustit svým rodičům

Dobrodružná cesta k odpuštění

Extremismus

Zvrátit proces radikalizace je možné.

O omluvě

Omluva, která pomůže odpustit

Resilience

Jak to, že se z někoho stane diamant?

Nové jméno

Nové jméno zaplacené krví je znakem nového života.

Odpuštění

Odpuštění je jako hození kamene výčitky na dno hlubokého jezera, místo do tváře protivníka plné lítosti.

Přátelství

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

Síla vzpomínky

Doušek po doušku pij z tůňky vzpomínek. Naděje ožije, síla se obnoví.

Smysl

Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.

Bojovník

Plány selžou bez společné porady...

Propadající se zahrádka

Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno.

Vyjeté koleje

Jako se pes vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svou pošetilost.
 

Doporučujeme

Jonáš
Vzácné okamžiky
Vtipy v Bibli
Zbožnost (ne)všedních dní
Josef na cestě k odpuštění
Ester za zeď nevidí