Když mlčíš, stáváš se otázkou

Ježíš a deset malomocných

Investice, která se vyplácí

Co dáš, to se ti vrátí zpět

Zážitek radosti

Tanec, pohyb, čaj a radost

Tříbení významu

Rozhovor o smyslu života

28) Trpělivost, přání a pohyb

Ester zkouší nový pohyb

27) Krize, strach a dynamit

Hamanovi se vrátí to, co zasel

26) Fantazie, pocta a ponížení

Známé stavy hrdosti a studu

25) Humor, roucho a pilka

Hamanovi se rozpadne svět

Hořké a kyselé, nebo sladké a veselé?

Bolestný rozpor mezi očekáváním a realitou

Mohu odpustit svým rodičům

Dobrodružná cesta k odpuštění

Extremismus

Zvrátit proces radikalizace je možné.

O omluvě

Omluva, která pomůže odpustit

Nové jméno

Nové jméno zaplacené krví je znakem nového života.

Odpuštění

Odpuštění je jako hození kamene výčitky na dno hlubokého jezera, místo do tváře protivníka plné lítosti.

Přátelství

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

Síla vzpomínky

Doušek po doušku pij z tůňky vzpomínek. Naděje ožije, síla se obnoví.

Smysl

Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.

Bojovník

Plány selžou bez společné porady...

Propadající se zahrádka

Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno.

Vyjeté koleje

Jako se pes vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svou pošetilost.
 

28) Trpělivost, přání a pohyb

Ester zkouší nový pohyb

27) Krize, strach a dynamit

Hamanovi se vrátí to, co zasel

26) Fantazie, pocta a ponížení

Známé stavy hrdosti a studu

25) Humor, roucho a pilka

Hamanovi se rozpadne svět

Zážitek radosti

Tanec, pohyb, čaj a radost

Tříbení významu

Rozhovor o smyslu života

Doporučujeme

Jonáš
Vzácné okamžiky
Vtipy v Bibli
Zbožnost (ne)všedních dní
Josef na cestě k odpuštění
Ester za zeď nevidí