Ester za zeď nevidí

Ester za zeď nevidí

Série zamyšlení nad biblickou knihou Ester. O člověku, který umí moudře myslet, mluvit a jednat v chaotickém, nepřehledném a nebezpečném světě. A o Bohu, který je skrytý, a přesto má smysl mu důvěřovat, protože ve své prozřetelnosti proplétá nitky příběhů v jeden úchvatný celek. 

Biblická kniha Ester rezonuje s řadou aktuálních témat. Takových, která se dostávají na úvodní stránky časopisů, mají zaručený úspěch jako titulky internetových magazínů a vystihují fenomény globálního světa. Civilizace, multikulturní společnost, identita, komunikace, sociální bubliny, závislosti, předsudky, rasismus, genocida, emancipace, rozvod, manipulace, spiknutí a konspirační teorie. Samá žhavá témata. Je také pravda, že to na perském dvoře za vlády Achašveroše pěkně vřelo. Tedy až do té doby, než se do politiky dostali Mordokaj a Ester, kteří svou důvěrou, odvahou a způsobem komunikace vnesli na scénu nového ducha a zabránili katastrofě.

Kniha Ester vypráví strhující a napínavý příběh. Pohrává si s motivem oddělených společenských prostorů. V každém prostoru se pohybují určité postavy a odehrává se mezi nimi děj. Prostory a postavy jsou odděleny pomyslnou zdí, přesto se navzájem ovlivňují a do jisté míry spolu komunikují. Komunikace je však narušena, protože z jednoho prostoru není vidět do druhého. Ester za zeď nevidí. Tato nedostatečná komunikace způsobuje nejrůznější tragikomické momenty. Celá kniha je plná humoru a ironie. Zesměšňuje hloupé vládce, padouchy a jejich rádce. To však neznamená, že by poselství knihy nebylo závažné. Humor je komunikační forma, ovšem obsah poselství, hodnot, varování a výzev je vážný. Pojďme se podívat, co všechno se v takovémto království může odehrávat.