Ester za zeď nevidí

Ester za zeď nevidí

Série zamyšlení nad biblickou knihou Ester. O člověku, který umí moudře myslet, mluvit a jednat v chaotickém, nepřehledném a nebezpečném světě. A o Bohu, který je skrytý, a přesto má smysl mu důvěřovat, protože ve své prozřetelnosti proplétá nitky příběhů v jeden úchvatný celek.