Světlo v temnotě

Světlo v temnotě

Zanoříme se společně do velikonočního příběhu. Budeme číst Janovo evangelium od dvanácté do dvacáté první kapitoly. Jsme církví Knihy a ne jen společných bohoslužeb a náboženských obřadů. Texty, které budeme číst jsou delší, což je styl, kterým Jan píše. Předpokládám, že z nich znáte některé hodně známé verše, ale málokdy jsme měli možnost číst je v širším kontextu. Z každého oddílu jsem vybral jen jednu hlavní myšlenku. Dobré bude, když budete mít před sebou otevřenou Bibli (budu číst ze studijního překladu) a budete číst a sledovat text se mnou. A ještě lepší bude, když s sebou budete mít i papír a tužku, pro každé setkání bude prostor i pro vaše krátké zamyšlení.