Nevyšlapanou cestou

Vydám se nevyšlapanou cestou

Intenzivní setkání - Apokalypsa

Dívám se do budoucnosti

Intenzivní setkání - Zaplavení

Máme víru, která umí tišit bouře.

Intenzivní setkání - Jeremjáš

Bůh zpevnil mé nitro i mé tělo

Zachránce světa

Skrze Jákobovu rodinu přijmou požehnání mnozí lidé

Smířená rodina okolo stolu

Josef zásoboval svého otce, bratry a celý dům potravou.

Odpuštění sblížením

Setkání Josefa a Jákoba je vřelé, radostné a dojemné

Překonání naivity

Josef už není naivním chlapcem

O omluvě

Omluva, která pomůže odpustit

Resilience

Jak to, že se z někoho stane diamant?

Sexualita muže a ženy

Jak spojit dva odlišné světy?

Jak mít zdravé myšlení?

Proti sabotujícímu hlasu obav a úzkosti lze postavit hlas vděčnosti.

Nové jméno

Nové jméno zaplacené krví je znakem nového života.

Odpuštění

Odpuštění je jako hození kamene výčitky na dno hlubokého jezera, místo do tváře protivníka plné lítosti.

Přátelství

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

Síla vzpomínky

Doušek po doušku pij z tůňky vzpomínek. Naděje ožije, síla se obnoví.

Smysl

Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.

Bojovník

Plány selžou bez společné porady...

Propadající se zahrádka

Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno.

Vyjeté koleje

Jako se pes vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svou pošetilost.
 

Doporučujeme

Jonáš
Vzácné okamžiky
Indiánské povídky
Vtipy v Bibli
Zbožnost (ne)všedních dní
Josef na cestě k odpuštění