Bože, prosím chraň mé srdce, ať z něj temnota a zrada nevyžene všechnu lásku.

Jan 13:1-38