Jan 14-16

Ježíš je zářivá hvězda a zaujme davy. Potom pohasíná a skrývá se. Jen jeho opravdu blízcí následovníci jdou za ním i do temnoty. Ježíš říká, že temnota bude ještě větší, že on sám jim zmizí. Jejich srdce se chvěje a bojí vidiny temnoty, a on je vyzbrojuje. Vybaví je láskou navzdory temnotě zrady a vybaví je vzájemnou provázaností navzdory temnotě pronásledování.