Setkali jste se se vzkříšeným Ježíšem? Máte příběh, který můžete vyprávět?