Epizoda se zabývá závěrem knihy Ester, konkrétně postavou Mordokaje. Mordokaj, který se stal druhým nejvýznamnějším mužem po králi Achašvérošovi, je popsán jako významný a oblíbený mezi Judejci, usilující o dobro svého národa a pokoj pro své potomstvo. Autor epizody srovnává Mordokaje s Hamanem, jehož sobecká a destruktivní politika vedla k utrpení, zatímco Mordokajova politika směřovala k pokoji a službě druhým.

Epizoda dále rozebírá, jak moc mohou lidé uplatňovat ve svých rolích – ať už jako rodiče, učitelé, šéfové nebo profesionálové v pomáhajících profesích. Zdůrazňuje důležitost regulace emocí a sebereflexe, aby se předešlo zneužívání moci. Mordokaj je představen jako příklad zralé osobnosti, která usiluje o dobro druhých, na rozdíl od Hamana, jehož nezpracovaný hněv vedl k destruktivním rozhodnutím.

Závěrem epizoda připomíná, že Mordokaj je předobrazem mesiáše Ježíše Krista, který svou obětí a službou překonává Mordokaje a přináší univerzální dobro a pokoj. Autor vyzývá k následování Kristova příkladu v uplatňování moci ve službě druhým.

 
 

Tagy :