„Sára řekla: Bůh mi způsobil smích. Každý, kdo o tom uslyší se bude smát se mnou.“ Gn 21:6  

Tagy :